Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin sinua koskeviin henkilötietoihin, joita käsittelemme tilatessasi tuotteitamme ja palveluitamme, käyttäessäsi verkkosivustojamme, asioidessasi asiakaspalvelussamme tai ottaessasi muutoin yhteyttä VG Boats Oy. (jäljempänä VG Boats).  

VG Boats kunnioittaa yksityisyyden suojaa ja on tietoinen siitä, että henkilötietojen laillinen ja asianmukainen käsittely on tärkeä osa yritysten yhteiskuntavastuuta. VG Boats pyrkii suojaamaan henkilötietoja. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkeen mahdollisten, nykyisten ja entisten asiakkaidemme ja tavarantoimittajiemme henkilötietojen käsittelyyn. Tietosuojaselostetta sovelletaan myös aina silloin, kun käytät tuotteitamme ja palveluitamme tai verkkosivustoamme (vgboats.fi) tai asioit muutoin VG Boatsin kanssa. Kerromme tietosuojaselosteessa, mitä henkilötietoja keräämme ja miten käytämme niitä. Lue seloste huolellisesti.  

1. VG Boats  

VG Boats (osoite Hahdenniementie 4, 21120 Raisio, Suomi) on itsenäinen yhtiö. VG Boats vastaa tässä tietosuojaselosteessa kuvatusta henkilötietojesi keräämisestä ja käytöstä. Tässä selosteessa ilmaukset ”VG Boats” ja ”me” viittaavat yllä mainittuihin oikeushenkilöihin yhdessä asiayhteyden mukaan. Jos sinulla on kysyttävää tietosuojasta tai haluat käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi, ota yhteyttä VG Boatsiin. Yhteystiedot ovat tietosuojaselosteen kohdassa 9.  

2. Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittely  

Kun toimitamme sinulle tuotteita ja palveluita, käytämme monia eri järjestelmiä. Tarjoamme esimerkiksi veneilytuotteita ja niihin liittyviä palveluita.  

Oikeusperuste  

VG Boats käsittelee henkilötietojasi tarjotakseen sinulle tuotteitaan ja palveluitaan, täyttääkseen lakisääteiset velvoitteensa, oman oikeutetun etunsa tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun toteuttamiseksi tai suostumuksen perusteella.  

Jos käsittelemme henkilötietojasi oman oikeutetun etumme tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun toteuttamiseksi, ryhdymme kohtuullisiin toimenpiteisiin, ettei sinulle aiheutuisi perusteetonta haittaa. 

Oikeutetut etumme voivat liittyä esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden toimitusten parantamiseen yhteystietoja tallentamalla, kustannusten vähentämiseen sekä uutiskirjeiden ja verkkosivustojen parantamiseen sen perusteella, mitä viestintäkanaviamme hyödynnät eniten. Oikeutetut etumme voivat liittyä myös palveluidemme ja tilojemme turvallisuuteen esimerkiksi liitteessä mainittuja tarkoituksia varten. Käsittelemme henkilötietojasi pelkän suostumuksesi perusteella vain erityistilanteissa. Annamme pyydettäessä lisätietoja siitä, miten punnitsemme eri etuja. Jos käsittelemme henkilötietojasi oman oikeutetun etumme tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun toteuttamiseksi, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa tietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella (ks. kohta 7: Rekisteröidyn oikeudet).  

Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa suostumukseesi perustuvaa käsittelyä koskevien ehtojen mukaisesti, muuttamalla asetuksiasi (jos mahdollista) tai ottamalla meihin yhteyttä kohdassa 9 mainittuja yhteystietoja käyttämällä. Yhteystiedot ovat jäljempänä.  

Jos käsittelemme henkilötietojasi muuhun tarkoitukseen kuin siihen, jota varten tiedot alun perin kerättiin (ja jos uuden käsittelytarkoituksen oikeusperuste ei ole antamasi suostumus tai lakisääteisten velvoitteidemme täyttäminen), varmistamme, että tietojen käsittely uuteen tarkoitukseen on yhteensopivaa sen tarkoituksen kanssa, jota varten tiedot alun perin kerättiin. Annamme pyydettäessä lisätietoja tästä arvioinnista (ks. kohta 7: Rekisteröidyn oikeudet).  

3. Tietojen kerääminen  

Useimmat käsittelemistämme henkilötiedoista kerätään siten, että luovutat ne meille tietoisesti joko suoraan tai kolmannen osapuolen välityksellä. Joissakin tilanteissa käsittelemme kuitenkin myös henkilötietoja, jotka ovat johdettavissa muista luovuttamistasi tiedoista tai viestinvaihdostamme, tai henkilötietoja, jotka saamme konserniyhtiöltä tai kolmannelta osapuolelta niin, että olet tietoinen siitä (ks. liite).  

Jos kieltäydyt luovuttamasta henkilötietoja, jotka tarvitsemme sopimuksen täytäntöönpanoa tai lakisääteisen velvoitteemme täyttämistä varten, emme välttämättä pysty tarjoamaan pyytämääsi palvelua kokonaan tai lainkaan.  

4. Tietojen luovuttaminen  

VG Boats käsittelee henkilötietojasi paikallisesti. Tietojasi ei luovuteta alihankkija- ja taarantoimittaja-yhtiöillemme. Meillä on myös tarkat sisäiset ohjeet siitä, kenelle myönnämme käyttöoikeuksia henkilötietojen käsittelyä varten. Henkilötietojesi käyttöoikeudet myönnetään vain rajatulle osalle VG Boatsin henkilökunnasta ja aina tarpeen perusteella.  

Emme pääsääntöisesti luovuta henkilötietojasi VG Boatsin ulkopuolelle. Saatamme kuitenkin luovuttaa henkilötietojasi luotettaville kolmansille osapuolille, jotka toteuttavat liiketoimintaamme tai tarjoavat meille palveluita. Edellytämme näiltä kolmansilta osapuolilta riittäviä henkilötietojen suojatoimia sovellettavien lakien vaatimuksia vastaavien sopimusten nojalla. Henkilötietojasi saatetaan luovuttaa myös lakisääteisin perustein tai tutkinnan yhteydessä (esimerkiksi rikosten tai petosten estämiseksi tai tuomioistuimen määräyksen tai lainsäädännön noudattamiseksi).  

5. Tietoturva ja tietojen säilyttäminen  

VG Boats huolehtii henkilötietojesi tietoturvasta IT- ja tietoturvaperiaatteidensa mukaisesti niin, että henkilötiedot suojataan luvattomalta käytöltä ja tarkastelulta ja asiattomilta muutoksilta, häviämiseltä ja tuhoutumiselta. Henkilötietojasi säilytetään vain niin kauan kuin tietojen keräämisen alkuperäinen tarkoitus edellyttää. Näitä tarkoituksia voivat olla esimerkiksi lakisääteisten velvoitteiden ja verovelvoitteiden täyttäminen ja riitojen ratkaiseminen. 

6. Kansainväliset henkilötietojen siirrot  

Henkilötietojasi saatetaan siirtää Boat Store Finland  -konserniin kuuluville yrityksille Suomen sisällä.. VG Boats varmistaa tarvittaessa, että tiedonsiirrossa käytetään asianmukaisia suojatoimia, jotka täyttävät sovellettavissa tietosuojalaeissa henkilötietojen siirrolle asetetut vaatimukset. 

7. Rekisteröidyn oikeudet  

Voit käyttää sinulle sovellettavien tietosuojalakien nojalla kuuluvia oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä 

(yhteystiedot kohdassa 9: Tietosuojaa koskevat tiedustelut). Näihin oikeuksiin kuuluvat (1) oikeus tarkistaa tietosi, (2) oikeus oikaista tietosi, (3) oikeus tietojesi poistoon, (4) oikeus rajoittaa tietojesi käsittelyä, (5) oikeus saada tietosi itsellesi tiedostomuodossa ja (6) oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä ja peruuttaa pyytämämme suostumus tietojesi käsittelyyn. Oikeuksia on eräissä tilanteissa rajoitettu.  

Voimme esimerkiksi kieltäytyä toteuttamasta tietojen tarkistuspyyntöäsi, jos se on tarpeen muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien suojelemiseksi, tai kieltäytyä poistamasta henkilötietojasi, jos tietojen käsittely on tarpeen lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Esimerkiksi oikeutesi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei päde, jos et ole itse luovuttanut henkilötietoja tai jos käsittelemme tietoja muuten kuin suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täytäntöönpanoa varten.  

Jos haluat käyttää oikeuksiasi, ota yhteyttä meihin käyttämällä kohdassa 9 (Tietosuojaa koskevat tiedustelut) mainittuja yhteystietoja. Huomaa, että voimme joutua pyytämään sinulta lisätietoja henkilöllisyytesi varmentamiseksi. Sinulla on myös oikeus valittaa tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle Datainspektionen.  

Voit ottaa meihin yhteyttä myös silloin, jos sinulla on kysymyksiä tai huomautuksia tästä tietosuojaselosteesta tai tahdot valittaa siitä.  

7.1. Tarkistusoikeus  

Voit tarkistaa meiltä, käsittelemmekö henkilötietojasi, ja saada jäljennöksen mahdollisesti käsittelemistämme tiedoista. Pyyntöösi vastatessamme annamme sinulle myös muita tietoja, kuten tietoja käsittelyn tarkoituksista, käsittelemistämme henkilötietojen ryhmistä ja muita tietoja, jotka ovat tarpeen oikeutesi olennaisen tarkoituksen toteuttamiseksi.  

7.2. Oikeus tietojen oikaisemiseen  

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi oikaisua, jos ne ovat epätäydellisiä tai puutteellisia. Korjaamme epätäydelliset tiedot pyynnöstäsi ja täydennämme puutteelliset henkilötiedot tietojen käsittelyn tarkoituksen huomioiden. Tässä yhteydessä voimme pyytää lisätietoja.  

7.3. Oikeus tietojen poistoon  

Sinulla on myös oikeus pyytää, että poistamme henkilötietosi, jolloin me tai muut rekisterinpitäjät, joille olemme aikaisemmin toimittaneet tietojasi, poistamme henkilötietosi. Poistamme henkilötietosi vain tietyissä laissa määrätyissä, tietosuoja-asetuksen 17 artiklassa mainituissa tapauksissa. Niitä ovat esimerkiksi tapaukset, joissa henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin, tai joissa henkilötietojasi käsiteltiin lainvastaisesti. Varmuuskopioiden poistamiseen voi kulua jonkin verran aikaa eräiden palveluidemme ylläpitotavoista johtuen.  

7.4. Oikeus rajoittaa käsittelyä  

Sinulla on oikeus pyytää, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä, jolloin keskeytämme henkilötietojesi käsittelyn määräajaksi. Tämä voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, jos kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa niiden paikkansapitävyyden Voimme edelleen säilyttää henkilötietojasi tämän oikeuden käyttämisestä huolimatta. Ilmoitamme sinulle rajoituksen poistamisesta.   

7.5. Oikeus saada tiedot tiedostomuodossa (tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen)  

Sinulla on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Voit pyytää meitä toimittamaan sinulle henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtämään henkilötietosi suoraan toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista. Siirrämme henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle pyynnöstä, jos se on teknisesti mahdollista.  

7.6. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä  

Sinulla on myös oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja pyytää meitä lopettamaan niiden käsittely. Tämä oikeus pätee kuitenkin vain siinä tapauksessa, että käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu, kuten profilointi (ks. edellä kohta Oikeusperuste).  

Jos henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten, sinulla on oikeus milloin tahansa maksutta vastustaa tällaista henkilötietojesi käsittelyä. Tämä koskee myös käsittelyä suoramarkkinointiin liittyvää profilointia varten. Jos käytät tätä oikeutta, emme enää käsittele henkilötietojasi näitä tarkoituksia varten.  

8. Tietosuojaselosteen päivittäminen  

Tietosuojaselostetta on päivitetty viimeksi 23.2.2022. Tämä tietosuojaseloste korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Päivitämme tietosuojaselostetta ajoittain ja ilmoitamme kaikista selosteeseen tehdyistä muutoksista julkistamalla muutokset tällä verkkosivustolla ja ilmoittamalla muutoksista sinulle sähköpostitse tai sovellustemme kautta ennen muutosten voimaantuloa.  

9. Tietosuojaa koskevat tiedustelut  

VG Boats Oy

Hahdenniementie 4

FI-21120 Raisio

myynti@vgboats.fi – Puh: +358 405576462